Systemer

Nordland IKT kan hjelpe deg å få kontroll på dine utlån eller arbeidsordre med våre spesielt utviklede systemer. Enten du er en enmannsbedrift, eller et større selskap vil vi finne en god løsning for deg.

Prosjektledelse

Sliter du med å holde kontroll på dine prosjekter, eller kanskje mangler ressurser til å følge dem opp? Vi kan bistå med direkte prosjektledelse, eller veiledning og rådgivning til dine egne ressurser.

Teambygging

Har du ett eller flere arbeidsteam som ikke fungerer optimalt? Eller som du tror har større potensial? Da kan vi hjelpe deg med å utvikle smidigere og mer effektive team.

Metode

Har du mange oppgaver, og sliter med å holde oversikt? Føler du at du ikke får tilstrekkelig avkastning på innsatsen, eller har problemer med å prioritere riktig? Da kan vi hjelpe deg med å sette dette i system, og finne en metode som vil gi deg nødvendig oversikt og kontroll.

Treffteller